ALV

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de de Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op 18 november 2018 bij  
Autogrill de Meern
Meerndijk 59
3454 HP De Meern
Aanvang 14.00 uur
 
Agenda
1. Opening
2. Notulen
3. Mededelingen
4. Begroting 2019
5. Kort met o.a.:
  • Evaluatie bestuur
  • Statuten info
  • Make a Wish
  • Voortgang website

6. Rondvraag

7. Sluiting