Belangrijk GWEF nieuws

Due to legal causes the members of  GWEF , followed by the board of directors of GWEF decided to expell King Riders Greece form the Goldwing European Federation.

This decision is effective immediately.

The Greek treffen 2018 will no longer be a GWEF recognized  event.

-------------

Vanwege juridische oorzaken is besloten door de leden van GWEF, gevolgd door de raad van bestuur van GWEF, om het lidmaatschap van King Riders Greece van de Goldwing European Federation te beëindigen.

Deze beslissing is onmiddellijk van kracht.

Het  Griekse treffen 2018 zal niet langer een door GWEF erkend evenement zijn.