ALV 10 februari 2019

Op 10 februari a.s. houden we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze wordt gehouden bij:

 

La Place De Meern

Meerndijk 59

3454HP De Meern

Aanvang 14.00 uur.

 

Agenda:

1) OPENING

2) VASTSTELLEN AGENDA

3) VASTSTELLING VORIGE VERSLAG

4) VERSLAG BESTUUR

5) FINANCIËLE VERANTWOORDING

6) JUBILARISSEN

7) WELKOM NIEUWE LEDEN

8) ROOSTER VAN AFTREDING BESTUURSLEDEN

9) CONTRIBUTIE

10) ONTWIKKELINGEN LEDENADMINISTRATIE

11) KORT -div

12) RONDVRAAG

13) SLUITING