Contributie 2019

In de Wing van november verschijnt het verzoek om de contributie van het volgend jaar te betalen.

Een aantal leden betaalt reeds in oktober hun contributie. Deze vroege betalers wil ik attent maken op de door de ALV van het voorjaar 2018 vastgestelde contributieverhoging vanaf het verenigingsjaar 2019. Hiermee wordt voorkomen dat leden nog de oude contributie betalen, hetgeen veel administratieve rompslomp met zich zal brengen.

De contributie over 2019 voor zelfbetalers (leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven) is als volgt:

                                                                                 Euro

Hoofdlid zonder clubblad                                       45,00

Hoofdlid met duo zonder clubblad                         85,00

Hoofdlid met clubblad                                            62,50

Hoofdlid met duo met clubblad                             102,50

Ik verzoek de leden rekening te houden met de verhoogde contributie.

Jan Gordijn

Penningmeester